Storsække / Big Bags

Big Bags / Storsække / FIBC’s (flexible intermediate bulk container) er lavet af vævet PP (Polypropylen) og anvendes til transport og opbevaring af alle former for bulkvarer. Typisk anvendes Big Bags til løft på mellem 500 kg til 2.000 kg. Afhængig af behov produceres sækkene som 1, 2, eller 4-strop sække. En fleksibel produktion af sækkene gør det muligt at skræddersy sækkene så fyldning og tømning bliver tilrettet kundens specifikke behov. Med eller uden PE (Polyethylen) liner.

Bruges bl.a. indenfor:

 • Kemikalier
 • Farmaceutiske produkter
 • Gødning
 • Foderprodukter
 • Granulater
 • Korn
 • Byggematerialer (Sand, grus, jord, kompost)
 • Pigmenter
 • Plast
 • Frø
 • Mælkepulver
 • Stivelse
                         Big bag

Sikkerhed vil altid være en af hjørnestenene ved brug af Big Bags. Derfor leveres de som antistatiske 4-stops sække, hvis behovet er der. Det reducerer risikoen for elektrostatiske antændinger og støveksplosioner. Klassifikationerne er Type A, Type B, Type C, og Type D. 

Alle Big Bags der transporterer farligt gods, skal mærkes synligt med korrekte UN-mærker. 


Løftemetode

4-strops sæk

  4 strops sæk

Stropperne syes fast i sækkens sidesømme (indvendigt eller udvendigt). Den mest anvendte løsning.

Cross corner

Cross corner

Hjørnestropper, der syes fast på sækkens sidepaneler.

Kanaler

Kanaler

Sækkens sidepaneler ombukkes ved topkant og danner to løftekanaler.


Fyldning

Åben top

Åben top

En god løsning til f.eks. sten eller anden løsvare, som ikke kræver beskyttelse efter fyldning.

Skørt

Skørt

Man opnår en fuld åbning samtidig med, at man kan lukke/forsegle sækken.

Fyldestuds

Fyldestuds

Fyldestudsen fastspændes omkring et fylderør. Hermed etableres et lukket system. Efter fyldning er sækken let at lukke/forsegle.


Tømning 

Flad bund

Flad bund

Den mest anvendte type. Ved tømning opskæres bund.

Tømmestuds

Tømmestuds

Løsningen giver mulighed for at kontrollere/afbryde tømningen.

Bundskørt

Bundskørt

Bundskørt sikrer en total tømning af sækken. Kan også leveres konisk.

Beskyttelse af tømmestuds

Beskyttelse af tømmestuds

Især ved flergangssække kan det være en fordel at beskytte tømmestudsen mod slitage.


Formstabile storsække

Formstabile GLECOtainere har tilnærmelsesvis plane flader. Dette medfører følgende fordele:
 • Bedre transportøkonomi grundet bedre pladsudnyttelse.
 • Stabiliserer effektivt “levende” produkter.
 • Velegnet til anbringelse i pal ereoler. 

Square 4-panel

Square 4-panel

Indvendige paneler, der er ultrasonisk udskåret. herved elimineres eventuelle trådrester. Velegnet til fødevarer.

Square 4-net

Square 4-net

Indvendigt net, fremstillet af én lang ubrudt tråd og derfor velegnet til fødevarer. Nettet tilsikrer et optimalt flow under både fyldning og tømning.


Antistatiske storsække

Antistatiske

Under fyldning og tømning af storsække opstår statisk elektricitet som følge af gnidningsmodstand mellem produkt og væv. I værste fald kan dette medføre en eksplosion afhængig af produkt og omgivende atmosfære.

Storsække kan klassificeres efter deres afladningsevne som følger:

Type A

Ingen afladningsevne.

Type B

Sikrer en gennemslagsspænding på mindre en 4 kV som modvirker, at elektriske
udladninger opstår. Anvendelig til brug i forbindelse med potentiel e brændbare støv-
atmosfærer forudsat, at antændingsenergien for disse er større end ca. 3 mJ.

Type C

Indvævede carbontråde leder den statiske elektricitet bort via en jordet forbindelse og
sikrer, at modstanden fra ethvert punkt på storsækken til jord er mindre end 108 Ohm.
Anvendelig til brug i forbindelse med enhver potentiel brændbar atmosfære forudsat, at
sækken er korrekt jordet under brug.

Type D

Fremstil et af specielt PP-væv, der i sig selv leder den statiske elektricitet bort uden en
jordet forbindelse.

Alle ovennævnte typer kan naturligvis leveres fødevaregodkendte, UN-godkendte, formstabile og/eller med liner.


Ventilerede storsække

 Ventilerede

Sidepaneler konstrueret med forstærkede åbninger, der tilsikrer ventilation af det fyldte produkt. Anvendes især til kartofler og løg. Kan også leveres med HDPE-net for yderligere ventilation.


1 & 2 strops sække

Sækkenes løftebøjler fremkommer ved samling af bærevævet i sækkens top. Under løft sker en jævn fordeling af vægten i hele vævet. Velegnet til kranløft.

1-strops sæk 1 strops sæk med flad bund
1-strops sæk, tømmestuds 1 strops sæk med tømmestuds
2-strops sæk 2 strops sæk med flad bund
2-strops sæk, tømmestuds 2 strops sæk med tømmestuds

Multisæk 

Multisæk

Multisækken er konstrueret af ekstra kraftigt væv, stropper og garn og er med den specielle bund særdeles genanvendelig.

Multisækken er oprindeligt specialfremstillet til transport af byggeaffald ved renovering af etagebyggeri, men er ligeledes meget effektiv til transport/opbevaring af f.eks. sten, sand etc., hvor der kræves hurtig tømning.

Multisæk, åbning i bund

Bunden er konstrueret til fuld åbning, der etableres ved at udløse metalspænderne. Når Multisækken er tømt, fæstnes spændegjordene igen i metalspænderne, hvorefter sækken kan genanvendes.


Liner

Falset rørfolie Falset rørfolie på rulle som pallehætter eller linere
Falset liner Falset liner
Formet liner 2D Formet liner 2-D
Formet liner 3D Formet liner 3-D
Gambo liner Gambo liner
Anders Holm
Anders Holm
COO

+45 4816 5304
+45 2218 5304
aho@gleco.dk

Giv os et kald