GDPR

OPLYSNINGER OM PERSONDATA TIL KUNDER


Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af handelen hos Gleco A/S, CVR-nr. 12316801.

Som følge af din handel med Gleco A/S accepterer du denne privatlivspolitik.


1. Generelt

Gennem din handel med Gleco A/S indsamles der personoplysninger om dig.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som fik virkning i Danmark den 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.


2. Personoplysninger

2.1 Hvad er personoplysninger?

Gleco A/S beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du bestiller produkter på hjemmesiden. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, mobiltelefonnummer, e-mail mv. De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt at være i stand til at levere de produkter, du har købt af os. De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af handelen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.


2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Når du køber produkter hos os, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation på dine køb. De oplysninger vi har indsamlet på dig opbevares i vores IT-system. Dine oplysninger slettes som udgangspunkt ikke i vores IT-system, med du har til enhver tid ret til at få denne data slettet uden forsinkelse. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.


2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores handel, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den handel, du har indgået med os.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at Gleco A/S (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor. Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.


2.4 Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har som kunde hos os ret til at få Gleco A/S’ bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.

Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til Gleco A/S. Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.


2.5 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Gleco A/S uden unødig forsinkelse.


2.6 Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af Gleco A/S uden unødig forsinkelse.

Bemærk venligst, at såfremt Gleco A/S i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.


2.7 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i Gleco A/S’ IT-system eller fysisk i aflåst skab.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.


2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årligt.


3. Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Gleco A/S, skal du rette henvendelse til Anne Glæsel på e-mail: ae@gleco.dk.

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.


Hvis du ønsker at klage over Gleco A/S’ behandling af dine personoplysninger kan dette ske til Datatilsynet:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk


Senest revideret: 21/02-2019

Anne Glæsel Anne Glæsel          
CEO

+45 4816 5302
+45 2218 5302
ae@gleco.dk